Фінансова звітність

2019

Фінансова та аналітична інформація 2019
Фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт незалежного аудитора 2019

2018

Информация 2018